Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030

06/06/2022 | Tiêu điểm

Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030
Ngày 02/06/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 667/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030.

Chiến lược đặt ra mục tiêu nâng cao tỷ lệ vốn đầu tư đăng ký của một số quốc gia trong tổng số vốn đầu tư nước ngoài cả nước lên hơn 70% trong giai đoạn 2021 - 2025 và 75% trong giai đoạn 2026 - 2030, bao gồm:

 • Châu Á: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Phillippines, Indonesia;
 • Châu Âu: Liên bang Nga, Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha;
 • Châu Mỹ: Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, phấn đấu tăng 50% số lượng Tập đoàn đa quốc gia thuộc nhóm 500 Tập đoàn lớn nhất thế giới có hiện diện và hoạt động tại Việt Nam.

Đồng thời, đến năm 2030 nằm trong nhóm 03 quốc gia dẫn đầu ASEAN và nhóm 60 quốc gia đứng đầu môi trường kinh doanh.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Chiến lược này định hướng thực hiện 09 giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài là:

 • Triển khai các giải pháp đã ban hành có hiệu quả.
 • Cải thiện về môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
 • Phát triển hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
 • Đổi mới và nâng cao cạnh tranh về thu hút đầu tư nước ngoài.
 • Phát triển về công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy liên kết, lan toả.
 • Phát huy các năng lực nội tại và tận dụng lợi thế cạnh tranh để cải thiện hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài.
 • Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế và vị thế trên trường quốc tế.
 • Hiện đại hóa, đa dạng hóa công tác xúc tiến đầu tư.
 • Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài.