Chuẩn bị triển khai áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 2

20/04/2022 | Tiêu điểm

Chuẩn bị triển khai áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 2
Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Công văn số 1799/BTC-TCT gửi các cấp chính quyền các địa phương đề nghị chỉ đạo phối hợp triển khai hóa đơn điện tử.

Lộ trình triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn 2

Tổng cục thuế đã tiến hành rà soát, hoàn thiện chính sách, quy trình nghiệp vụ về HĐĐT và quy định về thành phần dữ liệu nghiệp vụ và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý HĐĐT về các nội dung hướng dẫn đối với HĐĐT theo lần phát sinh, HĐĐT có mã khởi tạo từ máy tính tiền và các nội dung hướng dẫn về quy trình thủ tục đối với biên lai điện tử, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử…

Tổng cục Thuế cũng đã hướng dẫn các cục thuế chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên giáo, cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, chi nhánh, văn phòng đại diện của VCCI để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định của pháp luật về HĐĐT đến toàn thể cộng đồng người nộp thuế thuộc địa bàn quản lý. Cơ quan thuế các cấp cần dựa trên lộ trình áp dụng HĐĐT với từng nhóm đối tượng để có hình thức tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp, kịp thời qua hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế.

Lộ trình triển khai HĐĐT giai đoạn 2 được thực hiện như sau:

  • 10/05/2022: hoàn thành tối thiểu 50%
  • 31/05/2022: hoàn thành 90%
  • Hết ngày 31/06/2022: hoàn thành 100%

Lập đường dây nóng hỗ trợ triển khai

Để phủ sóng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đến 100% doanh nghiệp trên địa bàn, ngoài việc phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông trên địa bàn để tuyên truyền triển khai áp dụng HĐĐT bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, cục thuế đã ban hành “Kế hoạch triển khai áp dụng HĐĐT” với 24 nhiệm vụ, thời gian, tiến độ..., định kỳ 16 giờ, ngày thứ 6 hàng tuần, bộ phận triển khai HĐĐT phải thực hiện báo cáo kết quả.

Song song với đó, Tổng cục Thuế cũng đã tổ chức tập huấn trực tuyến HĐĐT, triển khai ứng dụng quản lý HĐĐT do Tổng cục Thuế chủ trì cho các thành viên tổ thường trực, thành viên trung tâm điều hành và các cán bộ công chức có liên quan.

Tổng cục Thuế đã công khai danh sách số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ ứng dụng, giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử từ tháng 4/2022.