Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022

02/06/2022 | Bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp và người lao động

Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022
Ngày 28/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP quy định gia hạn nộp một số khoản thuế và tiền thuê đất trong năm 2022. Để người nộp thuế biết và triển khai thực hiện, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có một số lưu ý về đối tượng, thời gian gia hạn, điều kiện gia hạn.

Về đối tượng được gia hạn gồm 5 nhóm đối tượng tương tự như Nghị định số 52/2021/NĐ-CP:

 • Nhóm 1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế như: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; xây dựng;... (xem thêm tại khoản 1, điều 2 Nghị định 52/2021/NĐ-CP)
 • Nhóm 2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau: vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản; hoạt động dịch vụ lao động và việc làm;... (xem thêm tại khoản 2, điều 2, Nghị định 52/2021/NĐ-CP)
 • Nhóm 3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.
 • Nhóm 4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Nhóm 5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thời gian gia hạn đối với từng sắc thuế cụ thể như sau:

 • Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT - trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu): thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của các kỳ tính thuế từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022 và quý I/2022 được gia hạn 6 tháng (tăng thêm 1 tháng gia hạn so với quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP).
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 6/2022 và quý II/2022 được gia hạn 5 tháng; tháng 7/2022 được gia hạn 4 tháng; tháng 8/2022 được gia hạn 3 tháng (tương tự như Nghị định số 52/2021/NĐ-CP).
 • Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022 được gia hạn 3 tháng (tương tự như Nghị định số 52/2021/NĐ-CP).
 • Thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp phát sinh năm 2022 được gia hạn nộp chậm nhất ngày 30/12/2022.

Về tiền thuê đất: Đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định tại Khoản 4, Điều 4 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022.

Để được gia hạn thời hạn nộp các loại thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP, người nộp thuế cần đảm bảo các điều kiện sau:

 • Người nộp thuế phải thuộc đối tượng được gia hạn quy định tại Điều 3 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP;
 • Người nộp thuế phải gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu, hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 30/9/2022.

Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế TP. Hà Nội, hoặc chi cục thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn.

Người nộp thuế cũng có thể truy cập website của Cục Thuế TP. Hà Nội (http://hanoi.gdt.gov.vn) để tìm hiểu và cập nhật các thông tin hỗ trợ từ cơ quan thuế.