Dành cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú

25/09/2021 | Mô hình ứng phó cho doanh nghiệp lữ hành, du lịch

Dành cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú
Mô hình ứng phó cho doanh nghiệp lữ hành, du lịch, lưu trú
  • Giới thiệu gói lưu trú dành cho cá nhân thuộc diện cách ly y tế khi trở về Việt Nam từ nước ngoài, bao gồm: đưa đón, xét nghiệm, lưu trú, thực phẩm, thuốc men và vật tư cần thiết khác. Giá thành các gói lưu trú này cần được nghiên cứu để phù hợp với các đối tượng phải cách ly dài ngày và có yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ.
  • Giới thiệu gói lưu trú dành cho cán bộ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ phòng, chống COVID-19. Vì lý do an toàn, nhiều người sẽ có nhu cầu chỗ ở bên ngoài bệnh viện trước khi họ có thể trở về nhà với gia đình. Một số doanh nghiệp trên thế giới đã tiếp cận các đối tượng này, cung cấp nơi ở có thu phí, nhưng cung cấp thức ăn miễn phí cho lực lượng này.