Đề xuất cộng thêm hệ số khi tính lương tối thiểu giờ

03/06/2022 | Tiêu điểm

Đề xuất cộng thêm hệ số khi tính lương tối thiểu giờ
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, xem xét tính mức lương tối thiểu giờ có cộng thêm hệ số bổ sung để bảo vệ người lao động làm việc theo giờ. Theo ý kiến của Tổng Liên đoàn, mức lương tối thiểu giờ dự kiến quá thấp, cần nhân thêm hệ số 1,3-1,5 lần.

Đề xuất được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp trong công văn vừa gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Tại bảng tổng hợp ý kiến góp ý, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết có 42 đơn vị (trong đó: Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là 7 đơn vị; địa phương là 30 đơn vị; Hiệp hội doanh nghiệp là 3 đơn vị; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) góp ý. Qua đó, có 36 đơn vị có ý kiến thống nhất hoàn toàn với nội dung của dự thảo; 6 đơn vị ý kiến thống nhất và có ý kiến khác.

Riêng về đề xuất lương tối thiểu theo giờ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, xem xét tính mức lương tối thiểu giờ có cộng thêm hệ số bổ sung để bù đắp cho người lao động, bởi mức lương tối thiểu giờ dự kiến hiện được cho là còn thấp.

Các mức lương tối thiểu giờ được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động. Đây là cách xác định mức lương tối thiểu giờ được áp dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới và được các chuyên gia Tổ chức Lao động quốc tế khuyến nghị cho Việt Nam áp dụng.

Việc áp dụng phương pháp quy đổi tương đương nêu trên phù hợp với điều kiện cụ thể ở nước ta khi lần đầu tiên quy định mức lương tối thiểu giờ, tránh tạo ra sự xáo trộn việc trả lương cho người lao động, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Thị trường lao động tất nhiên sẽ có sự điều chỉnh, trả thấp quá thì khó tuyển lao động. Lao động làm theo giờ phần lớn vẫn là công việc giản đơn, thời vụ. Nếu quy định mức lương tối thiểu giờ thấp có thể kéo giá thực tế đi xuống.

Về mức lương tối thiểu giờ hiện được đề xuất cho 4 vùng tương ứng, vùng 1 là 22.500 đồng/giờ, vùng 2 là 20.000 đồng/giờ, vùng 3 là 17.500 đồng/giờ, vùng 4 là 15.600 đồng/giờ. Cách tính quy đổi từ lương tối thiểu tháng chia cho số giờ làm việc bình thường theo luật định (26 ngày trong tháng, 8 giờ mỗi ngày). Mục đích là mở rộng độ bao phủ, bảo vệ các nhóm lao động làm công việc linh hoạt, không toàn thời gian trong các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh như nhà hàng, siêu thị, quán cà phê...