Địa phương xác thực thông tin cấp hộ chiếu vắc xin trước ngày 05/5/2022

22/04/2022 | Tiêu điểm

Địa phương xác thực thông tin cấp hộ chiếu vắc xin trước ngày 05/5/2022
Ngày 19/4/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn 1975/BYT-CNT về việc "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và triển khai ký xác nhận "Hộ chiếu vắc xin".

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 23/3/2022, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các giải pháp "làm sạch" dữ liệu 41 triệu mũi tiêm chủng Covid-19 đã có thông tin về số định danh cá nhân nhưng chưa thể xác thực (do sai sót các thông tin về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh...) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19, bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng Covid-19 phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước ngày 05/5/2022.

Đồng thời, các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tiếp tục rà soát, xử lý thông tin kịp thời phục vụ cho việc đi lại, giao thương quốc tế của người dân.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, y tế các bộ, ngành rà soát, xác thực, bổ sung thông tin sai lệch, còn thiếu của người dân tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19, hoàn thành trước ngày 30/4/2022.

Các đơn vị tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm các phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng Covid-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19. Thực hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm nếu thông tin tiêm chủng của người dân bị sai sót không được cập nhật kịp thời, ảnh hưởng đến việc cấp hộ chiếu vắc xin, phục vụ cho việc đi lại, giao thương quốc tế.