Điều kiện với hành khách đi chuyến bay nội địa để phòng dịch từ ngày 24/03/2022

29/03/2022 | Tiêu điểm

Điều kiện với hành khách đi chuyến bay nội địa để phòng dịch từ ngày 24/03/2022
Ngày 24/03/2022, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định 372/QĐ-BGTVT về hướng dẫn tạm thời về tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19.

    Theo đó, tổ bay (tổ lái và tiếp viên), hành khách tham gia chuyến bay nội địa phải đảm bảo điều kiện sau:

    • Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;
    • Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế;
    • Xét nghiệm y tế, cách ly y tế: thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế và Y tế địa phương; (Trước đây, yêu cầu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đối với hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay, xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa);…)

    Quyết định 372/QĐ-BGTVT có hiệu từ ngày 24/03/2022 thay thế các Quyết định 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021; Quyết định 2233/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2021; Công văn 391/BGTVT ngày 13/01/2022; Công văn 682/BGTVT-VT ngày 21/01/2022.