Đối thoại trong doanh nghiệp để thúc đẩy kinh doanh bền vững

02/03/2022 | Kế hoạch phục hồi

Đối thoại trong doanh nghiệp để thúc đẩy kinh doanh bền vững
Đối thoại tại nơi làm việc được coi là một trong những biện pháp quan trọng giúp thúc đẩy sự phát triển kinh doanh bền vững trong các doanh nghiệp, đặc biệt trong thời kì hậu COVID-19.

Đối thoại là một công cụ rất thiết thực và mạnh mẽ để tăng năng suất và góp phần đảm bảo việc làm và tăng trưởng bao trùm. Tại những doanh nghiệp nơi mà người quản lý và nhân viên có mối quan hệ tốt đẹp thông qua các cuộc đối thoại mang tính xây dựng và tin tưởng và lắng nghe lẫn nhau, những hiểu lầm và bất đồng thường được giải quyết trực tiếp, thay vì leo thang thành những xung đột lớn sẽ làm cản trở năng suất làm việc.

Những nhân viên khi được tham gia vào quá trình ra quyết định và những ý kiến được xem xét sẽ có động lực và năng suất lao động cao hơn và được công ty quan tâm nhất. Từ đó, ban lãnh đạo và nhân viên có thể cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất cho những thách thức có lợi cho doanh nghiệp.

Ví dụ, trong đại dịch Covid-19, tại các doanh nghiệp có mối quan hệ tốt giữa người quản lý và nhân viên đều tìm ra những thay đổi cần thiết và các biện pháp để bảo vệ cả hoạt động kinh doanh, cũng như việc đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên được áp dụng nhanh hơn. Một thị trường lao động ổn định là yếu tố quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm.

Việc thành lập một ủy ban tại nơi làm việc là một cách hiệu quả để thúc đẩy sự hợp tác tại các doanh nghiệp. Điều này cung cấp một nền tảng để xây dựng các cuộc đối thoại và đóng vai trò là mối liên kết giữa ban lãnh đạo và nhân viên.

Ủy ban tại nơi làm việc nên bao gồm các nhà quản lý và nhân viên từ các cấp, phòng ban, giới tính, nhóm tuổi khác nhau... Việc hợp tác hiệu quả tại nơi làm việc cũng sẽ dẫn đến việc các doanh nghiệp được trang bị tốt hơn để thúc đẩy kinh doanh bền vững và bao trùm; đồng thời giải quyết những thay đổi do quá trình số hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.