Hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử cần lưu ý những gì?

Hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử cần lưu ý những gì?

24/03/2022

Theo hướng dẫn của Thông tư 78/2021/TT-BTC, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải áp dụng hóa đơn điện tử. Vậy đối tượng này cần...
Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

23/03/2022

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo Điều 22 của Nghị...
Những lưu ý về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DN chế xuất

Những lưu ý về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DN chế xuất

21/03/2022

Doanh nghiệp chế xuất (DNCX) cần đáp ứng quy định về diện tích tối thiểu, quy cách hàng rào cứng, quản lý đối với chi nhánh... Vấn đề này được quy...
Vietcombank: Tiên phong cung cấp giải pháp tổng thể về ngân hàng số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vietcombank: Tiên phong cung cấp giải pháp tổng thể về ngân hàng số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

17/03/2022

Trong năm 2020, 2021 và những tháng đầu năm 2022, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh...
Tăng trưởng sản xuất bằng “nhà máy thông minh”

Tăng trưởng sản xuất bằng “nhà máy thông minh”

17/03/2022

Theo một khảo sát mà VCCI đã thực hiện về thực trạng Chuyển đổi số của doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 cho thấy, 3/4 các doanh nghiệp khảo sát đã quan tâm...
Kết nối, chia sẻ thông tin thị trường lao động

Kết nối, chia sẻ thông tin thị trường lao động

16/03/2022

Hệ thống thông tin thị trường lao động được kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cổng Dịch...
Phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ 2021-2031

Phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ 2021-2031

15/03/2022

Ngày 10/3/2022 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 327/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ giai...
Lưu ý khi kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2021

Lưu ý khi kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2021

15/03/2022

Theo hướng dẫn mới của Thông tư 80/2021/TT-BTC, mẫu biểu hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2021 có một số thay đổi so với trước đây. Đồng thời, việc...
Doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022: 3 xu hướng cần tập trung và 3 xu hướng chưa cần để ý

Doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022: 3 xu hướng cần tập trung và 3 xu hướng chưa cần để ý

14/03/2022

Trong bối cảnh hậu COVID-19 tiến đến trạng thái thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, thị trường luôn biến động rất nhiều và liên tục. Do đó, các doanh nghiệp...