Giải pháp thực hiện gói hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp hiệu quả?

01/06/2022 | Kế hoạch phục hồi

Giải pháp thực hiện gói hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp hiệu quả?
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư hướng dẫn các ngân hàng thực hiện việc hỗ trợ 2% lãi suất vay vốn. Đây là chính sách trong chương trình phục hồi kinh tế với số tiền 40.000 tỷ đồng, kỳ trả nợ từ 20/05/2022 đến hết năm 2023 sẽ được ngân sách hỗ trợ lãi suất 2%.

Tại hội nghị triển khai Nghị định 31/2022/NĐ-CP (Nghị định 31) và Thông tư 03/2022/TT-NHNN (Thông tư 03) hướng dẫn chính sách hỗ trợ 2% lãi suất được tổ chức cuối tuần qua, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú yêu cầu: Tổ chức triển khai ngay việc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định trong toàn hệ thống. Đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước trong 2 năm 2022, 2023 và từng năm theo quy định tại Nghị định 31. Theo thông tư hướng dẫn vừa được NHNN ban hành, khách hàng được giảm trừ trực tiếp lãi suất đối với kỳ trả nợ lãi từ ngày 20/5 đến hết ngày 31/12/2023, hoặc đến khi gói tín dụng hỗ trợ 40.000 tỷ đồng sử dụng hết.

Tuy nhiên, không phải tất cả doanh nghiệp kinh doanh trong mọi lĩnh vực sẽ được hỗ trợ lãi suất, mà chỉ có 11 nhóm ngành và lĩnh vực mà Chính phủ quy định tại nghị định 31. Đó là các khoản vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc các ngành hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp...

Các doanh nghiệp thường đăng ký ngành nghề rất rộng nhưng Ngân hàng Nhà nước quy định chỉ hỗ trợ một số ngành nghề nhất định. Do vậy, Ngân hàng phải làm sao kiểm soát đi theo từng giấy nhận nợ để mục đích sử dụng vốn đúng đối tượng mà thông tư hướng dẫn. Hiện Ngân hàng đã xây dựng quy định nội bộ để triển khai và yêu cầu các chi nhánh tổng hợp nhu cầu để đăng ký với NH Nhà nước, để đơn vị này dự trù về ngân sách chung. Về phía mình, Ngân hàng đã cam kết về tiến độ và sẽ cố gắng triển khai sớm.

Về điều kiện hỗ trợ lãi suất theo nghị định 31, khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất và đáp ứng các điều kiện vay vốn thông thường. Những khoản vay bằng đồng Việt Nam đã ký hợp đồng và giải ngân từ ngày 1/1 năm nay đến hết 31/12/2023 và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước của các chính sách khác mới được giảm 2% lãi suất chương trình này. Đến kỳ trả nợ lãi, NH sẽ giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất cho khách hàng.

Nguyên tắc là ngân hàng sẽ hỗ trợ với những DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang còn dư nợ đến thời điểm hiện tại và dư nợ mới phát sinh của những đối tượng đủ điều kiện. Tuy nhiên do đang chờ phản hồi từ Ngân hàng Nhà nước nên những khách hàng đến kỳ trả lãi của tháng 5 vẫn chưa được nhận hỗ trợ.

Về triển khai hỗ trợ lãi suất cho khách hàng, theo quy định nghị định 31, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nghị định có hiệu lực là 20-5, các Ngân hàng phải đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất gửi Ngân hàng Nhà nước. Ngay sau khi nghị định được ban hành, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản đề nghị các Ngân hàng thương mại gửi kế hoạch cho Ngân hàng Nhà nước trong tuần vừa rồi để triển khai kịp thời chính sách này. Theo quy định, việc hỗ trợ lãi suất áp dụng cho các kỳ trả nợ lãi từ ngày 20/5 đến hết ngày 31/12/2023.

Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ đang rất trông chờ vào gói hỗ trợ lãi suất 2% của Chính phủ. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất chính là làm thế nào để doanh nghiệp tiếp cận được. Nếu theo luật của các tổ chức tín dụng thì doanh nghiệp (DN) tiếp cận được rất ít với điều kiện: Không có nợ xấu, phải có doanh thu, có lợi nhuận, có tài sản bảo đảm. Hơn 2 năm dịch bệnh nhiều DN không tránh khỏi tình trạng nợ xấu hay chuyển nhóm nợ.