Giải quyết vướng mắc khai báo y tế khi thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh

27/04/2022 | Tiêu điểm

Giải quyết vướng mắc khai báo y tế khi thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh
Ngày 26/04/2022, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo 127/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc tháo gỡ khó khăn trong công tác xuất nhập cảnh hiện nay. Trong đó, yêu cầu Bộ Y tế giải quyết những vướng mắc về việc khai báo y tế khi thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh.

  Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

  Khẩn trương giải quyết những vấn đề vướng mắc về việc khai báo y tế khi thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh.

  Chậm nhất trong ngày 26/4/2022, ban hành hướng dẫn quy định cụ thể điều kiện y tế về phòng, chống dịch để người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

  Hướng dẫn sẽ được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Đồng thời, gửi các Bộ: Công an, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông và các Bộ, cơ quan liên quan để thông tin cho các đối tượng nhập cảnh.

  Chủ trì, phối hợp với các bộ: Công an, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thống nhất và có văn bản thông báo việc khai báo y tế đối với người nhập cảnh.

  Rà soát các ứng dụng khai báo y tế điện tử có chỉ dẫn cụ thể để người nhập cảnh khai báo trước khi nhập cảnh thuận lợi.

  Ngoài ra, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, cơ quan liên quan cử ngay đoàn công tác đến các địa phương có cảng hàng không quốc tế để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong việc làm thủ tục xuất nhập cảnh;

  Có phương án xử lý trong trường hợp nhập cảnh chưa kịp khai báo y tế trước khi nhập cảnh hoặc ngay tại tại cửa khẩu, hạn chế tối đa việc ùn ứ, ách tắc tại các sân bay.