Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô điện chạy pin từ 01/03/2022

01/03/2022 | Tiêu điểm

Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô điện chạy pin từ 01/03/2022
Quốc hội đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Bắt đầu từ ngày 01/03/2022, luật này sẽ có hiệu lực.

Theo đó, để khuyến khích phát triển xe ô tô điện chạy bằng pin, Quốc hội quyết định giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cụ thể như sau:

Loại xeTừ ngày 01/3/2022 đến hết ngày 28/02/2027
Ô tô điện chạy pin loại chở người từ 9 chỗ trở xuốngGiảm thuế suất từ 25% xuống còn 3%
Ô tô điện chạy pin loại chở người từ 10-16 chỗGiảm thuế suất từ 15% xuống còn 2%
Ô tô điện chạy pin loại chở người từ 16-24 chỗGiảm thuế suất từ 10% xuống còn 1%

Ngoài ra từ ngày 01/3/2027, mức thuế suất đối với các loại ô tô điện chạy bằng pin sẽ là:

Loại xeThuế suất từ ngày 01/3/2027
Ô tô điện chạy pin loại chở người từ 9 chỗ trở xuống11%
Ô tô điện chạy pin loại chở người từ 10-16 chỗ7%
Ô tô điện chạy pin loại chở người từ 16-24 chỗ4%

Quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/03/2022.