Hướng dẫn quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19

11/05/2022 | Tiêu điểm

Hướng dẫn quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19
Ngày 04/05/2022, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 2262/BYT-CNTT về hướng dẫn quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19.

Theo đó, quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng được thực hiện như sau:

1. Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã/phường chỉ đạo Trạm Y tế lập danh sách đối tượng tiêm chủng COVID-19 thường trú trên địa bàn sai thông tin, bao gồm các trường hợp sau:

  • Không có số CCCD/CMND;
  • Sai định dạng số CCCD/CMND;
  • Sai thông tin cá nhân cơ bản: số CCCD/CMND, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính.

Lưu ý: Sử dụng chức năng lập danh sách trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 1908/BYT-CNNT ngày 15/04/2022.

2. Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã/phường giao Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp thôn/ấp thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin. Sau đó danh sách được chuyển tới Công an xã/phường để thực hiện đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Công an xã/phường ký và bàn giao danh sách cho Trạm Y tế để lưu trữ và cập nhật, bổ sung thông tin đối tượng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

4. Trạm Y tế thực hiện cập nhật lại thông tin cho các đối tượng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19:

  • Đối với các trường hợp đối tượng không có số CCCD/CMND hoặc sai định dạng số CCCD/CMND, Hệ thống cho phép nhập danh sách (import) từ tệp định dạng Excel (Sử dụng chức năng Import đối tượng tiêm COVID-19).
  • Đối với các trường hợp sai thông tin cá nhân cần chỉnh sửa trực tiếp trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

Sau khi thực hiện cập nhật thông tin, cán bộ Trạm Y tế sử dụng chức năng lập danh sách xác minh thông tin để xem kết quả.

5. Các cơ sở tiêm chủng hằng ngày phải thực hiện kiểm tra, ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.

6. Các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế, thuộc Y tế Bộ, ngành; các cơ sở tiêm chủng tuyến tỉnh, tuyến huyện thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” không phải thực hiện công tác xác minh, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19.

Thời gian hoàn thành trước ngày 01/06/2022.