Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn COVID-19

20/10/2021 | Kế hoạch phục hồi

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn COVID-19

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

Về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 - sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 1893/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn tạm thời này áp dụng đối với hoạt động vận tải bằng đường sắt quốc gia trên phạm vi toàn quốc.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt; doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt;

b) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải bằng đường sắt.

CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Phân loại, phạm vi đánh giá cấp độ dịch

Việc phân loại, phạm vi đánh giá cấp độ dịch thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2, Mục III Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ như sau:

a) Phân loại cấp độ dịch

- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh;

- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng;

- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam;

- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

b) Phạm vi đánh giá cấp độ dịch

Đánh giá từ quy mô cấp xã. Khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.

2. Việc xét nghiệm được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 mục II Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế như sau:

a) Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở...;

b) Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3;

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa); không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn.

c) Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh COVID-19, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ;

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).

d) Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh âm tính có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm tới trước thời điểm khởi hành chuyến tàu.

Các bộ phận làm việc tại đường sắt

Ban lái máy (gồm: lái tàu, phụ lái tàu); tổ tàu (gồm: trưởng tàu và nhân viên công tác trên tàu)

 • Thực hiện biện pháp phòng chống dịch, tuân thủ “Thông điệp 5K”.

 • Xét nghiệm y tế: Theo Nguyên tắc chung.

Người làm việc tại ga đường sắt

 • Thực hiện biện pháp phòng chống dịch: Kiểm tra, hướng dẫn hành khách khai báo y tế bắt buộc, tuân thủ “Thông điệp 5K”.

 • Xét nghiệm y tế: Theo Nguyên tắc chung.

Phương tiên vận tải đường sắt

Nhà ga đường sắt

 • Đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy định.

 • Bố trí các khu vực đảm bảo giãn cách, khai báo y tế, quét mã QR; điểm phục vụ xét nghiệm bằng test kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng.

 • Bố trí khu vực riêng cho hành khách nghi nhiễm trên tàu để tạm thời cách ly hành khách trên tàu tại một vị trí nhất định phù hợp với tình hình thực tế trên tàu.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt

 • Công bố công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và các đại lý bán vé chính thức của doanh nghiệp về điều kiện vận chuyển đối với hành khách, hàng hóa nêu tại Hướng dẫn tạm thời này.

 • Chủ trì tiếp nhận mẫu cam kết tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Hướng dẫn tạm thời này của hành khách.

 • Tổ chức kiểm tra thân nhiệt, giấy xét nghiệm của hành khách theo quy định trước khi qua cửa kiểm soát vé để lên tàu; kiểm tra, hướng dẫn hành khách thực hiện khai báo y tế bắt buộc đảm bảo toàn bộ hành khách phải được khai báo y tế trước khi lên tàu.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

 • Công bố công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp về điều kiện vận chuyển đối với hành khách, hàng hóa nêu tại Hướng dẫn tạm thời này.

 • Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt để tổ chức vận tải bằng đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Kế hoạch vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 từ ngày 21/10/2021

 • Vận tải hàng hóa thực hiện theo biểu đồ chạy tàu đã được công bố theo quy định.

 • Vận tải hành khách

 • Trên tuyến đường sắt Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh:

  • Chạy tối đa không quá 04 đôi tàu/ngày, đêm;

  • Trên khu đoạn Hà Nội - Vinh: chạy 01 đôi tàu/ngày, đêm;

  • Trên khu đoạn Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh: chạy 01 đôi tàu/ngày, đêm.

Danh sách các ga có tác nghiệp đón/trả khách tại phụ lục số 2 kèm theo

 • Trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy tối đa 03 đôi tàu/ngày, đêm.

Các ga đón, trả hành khách trên tuyến: Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái và Hải Phòng.

Xem chi tiết Quyết định 1839/QĐ-BGTVT tại đây

Xem chi tiết Quyết định sửa đổi số 1893/QĐ-BGTVT tại đây