Hướng dẫn về khoản hỗ trợ của công đoàn cho người mắc Covid-19 trước ngày 01/03/2022

27/04/2022 | Tiêu điểm

Hướng dẫn về khoản hỗ trợ của công đoàn cho người mắc Covid-19 trước ngày 01/03/2022

Ngày 21/04/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có Công văn 3992/TLĐ-QHLĐ về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Tại Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ, Tổng Liên đoàn Lao động quyết định dừng chính sách hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày 01/3/2022.

Tuy nhiên, tại Công văn 3992 mới ban hành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có thêm hướng dẫn về chính sách hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 kéo dài sau ngày 01/3/2022 để trả lời Công văn của Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre.

Theo đó, những trường hợp bị nhiễm Covid-19 trước ngày 01/03/2022 nhưng thời gian điều trị liên tục kéo dài đến sau ngày 01/03/2022 thì vẫn được các cấp công đoàn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất vào ngày 31/3/2022 và thuộc diện hỗ trợ từ quỹ công đoàn theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ.