[INFOGRAPHIC] Khuyến nghị kế hoạch đưa người lao động quay trở lại làm việc hậu Covid-19

29/10/2021 | Kế hoạch phục hồi

[INFOGRAPHIC] Khuyến nghị kế hoạch đưa người lao động quay trở lại làm việc hậu Covid-19
Sau khi đại dịch Covid-19 dần qua đỉnh điểm, việc ứng phó với hậu quả đại dịch để thích ứng và "chung sống" an toàn, hiệu quả đi đôi với việc phát triển và duy trì sản xuất là một trong những thách thức lớn nhất cho tất cả các doanh nghiệp thời điểm này.
Khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo của ứng phó đại dịch COVID-19, doanh nghiệp cần đưa ra các giải pháp sáng tạo để đảm bảo an toàn lao động được duy trì một cách bền vững. Thay đổi chiến lược quản lý và yếu tố vận hành đi đôi với xây dựng một môi trường làm việc an toàn chính là yếu tố cốt lõi để đưa người lao động - lực lượng nòng cốt để phát triển doanh nghiệp - trở lại làm việc một cách an toàn và hiệu quả.
Dưới đây là một số khuyến nghị về quá trình thực hiện kế hoạch đưa lực lượng lao động trở lại nơi làm việc sau đại dịch.