[INFOGRAPHIC] Một số lưu ý về thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

19/11/2021 | Tiêu điểm

[INFOGRAPHIC] Một số lưu ý về thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử
Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn 06 tỉnh, thành phố sẽ chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, sau đó là doanh nghiệp trên toàn quốc. Vấn đề về thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đã được hướng dẫn cụ thể trong Thông tư 78/2021/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành mới đây.

Dưới đây là tóm tắt một số lưu ý về thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử: