[INFOGRAPHIC] Tổng hợp trình tự, thủ tục miễn giảm thuế theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP

29/10/2021 | Tiêu điểm

[INFOGRAPHIC] Tổng hợp trình tự, thủ tục miễn giảm thuế theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP
Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 (Nghị định 92) hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Đây là một bước quan trọng để đưa Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 (Nghị quyết 406) sớm đi vào cuộc sống, góp phần khuyến khích sản xuất kinh doanh, phù hợp với xu thế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn bởi dịch bệnh của thế giới; đồng thời đảm bảo chính sách rõ ràng, minh bạch, đơn giản, giảm thủ tục hành chính.

Dưới đây là tóm tắt trình tự, thủ tục cần thực hiện để được hưởng các giải pháp hỗ trợ theo Nghị định 92: