[INFOGRAPHIC] Khuyến nghị phục hồi ngành dệt may trong bối cảnh mới

[INFOGRAPHIC] Khuyến nghị phục hồi ngành dệt may trong bối cảnh mới

17/11/2021

Dịch bệnh diễn biến phức tạp từ nhiều tháng qua, kéo theo các biện pháp giãn cách, phong tỏa kéo dài đã khiến ngành dệt may, da giày chịu...
Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công công trình đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công công trình đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

10/11/2021

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Về hoạt động thi công xây dựng công trình đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 (Kèm theo Văn...
[INFOGRAPHIC] Hướng dẫn tạm thời đối với doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

[INFOGRAPHIC] Hướng dẫn tạm thời đối với doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

09/11/2021

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Đối với Doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình t hí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam theo Hướng dẫn số 4122/HD-BVHTTDL của Bộ...
[INFOGRAPHIC] Khuyến nghị kế hoạch đưa người lao động quay trở lại làm việc hậu Covid-19

[INFOGRAPHIC] Khuyến nghị kế hoạch đưa người lao động quay trở lại làm việc hậu Covid-19

29/10/2021

Sau khi đại dịch Covid-19 dần qua đỉnh điểm, việc ứng phó với hậu quả đại dịch để thích ứng và "chung sống" an toàn, hiệu quả đi đôi với việc phát triển...
Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn COVID-19

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn COVID-19

20/10/2021

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (Ban hành kèm theo Quyết định số...
Hướng dẫn tạm thời về việc thực hiện hoạt động du lịch nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hướng dẫn tạm thời về việc thực hiện hoạt động du lịch nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

18/10/2021

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Về việc thực hiện hoạt động du lịch nhằm đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (Hướng dẫn số...
Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

16/10/2021

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an...
Khuyến nghị phương án phục hồi kinh doanh cho doanh nghiệp sau Covid-19

Khuyến nghị phương án phục hồi kinh doanh cho doanh nghiệp sau Covid-19

25/09/2021

Phương án này được khuyến nghị cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau khi phát sinh tình huống khẩn cấp