Khảo sát, tổng hợp kiến nghị của người lao động với Đảng và Nhà nước

18/05/2022 | Tiêu điểm

Khảo sát, tổng hợp kiến nghị của người lao động với Đảng và Nhà nước

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã ký văn bản số 4130/TLĐ-TG về việc tổng hợp kiến nghị của công nhân lao động với Đảng, Nhà nước tại Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động được dự kiến tổ chức nhân dịp Tháng công nhân năm 2022. Một trong nhóm kiến nghị là về việc làm, thu nhập của người lao động.

Theo đó, thực hiện kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam dự kiến đề xuất tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

Để chuẩn bị nội dung chương trình, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức nghiên cứu, nắm bắt, tổng hợp đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân lao động khu công nghiệp với Đảng, Nhà nước thông qua tìm hiểu trực tiếp, nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội, tổ chức diễn đàn trên hệ thống trang thông tin điện tử và mạng xã hội của Công đoàn.

1. Nhóm vấn đề tập trung đề xuất, kiến nghị:

  • Công tác chăm lo bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động;
  • Quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động (nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa, nơi khám chữa bệnh, tín dụng cho công nhân…);
  • Việc học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp cho công nhân;
  • Hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để công nhân nỗ lực trong lao động sản xuất, cống hiến, xây dựng, phát triển đất nước;
  • Các sáng kiến, đề xuất, hiến kế của cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động phát triển đất nước, thực hiện khát vọng dân tộc.

2. Thời gian tiến hành lấy ý kiến: từ 16 - 21/5/2022.

Báo cáo tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của công nhân lao động theo từng nhóm vấn đề đối với từng chủ thể gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trước 12h ngày 23/5/2022.

Tổng LĐLĐ cho biết cuộc đối thoại sẽ diễn ra vào cuối tháng 5/2022, sau hai năm đại dịch COVID-19 đã có nhiều ảnh hưởng đến các vấn đề lao động, việc làm, tiền lương, an sinh xã hội... cần sớm được giải quyết.