Khuyến nghị của WHO về cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với các hoạt động tập trung đông người trong tình hình mới

13/11/2021 | Bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp và người lao động

Khuyến nghị của WHO về cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với các hoạt động tập trung đông người trong tình hình mới
Với mục đích cung cấp hướng dẫn cho các nhà tổ chức có tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người về việc đưa ra các quyết định liên quan đến việc tổ chức cũng như việc giảm thiểu rủi ro của SARS-CoV-2 lây truyền và gây căng thẳng cho hệ thống y tế liên quan đến các sự kiện như vậy, thông qua các biện pháp phòng ngừa chuyên dụng. Các hoạt động, sự kiện tập trung đông người ở đây bao gồm không chỉ các hội nghị, tọa đàm, hội thảo trong các doanh nghiệp mà còn là các hoạt động trải nghiệm, tham quan được cung cấp bởi công ty lữ hành và các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch.
Nội dung khuyến nghị dưới đây bao gồm các bước lập kế hoạch và quản lý thực tế các cuộc tụ tập đông người, cũng như các hành động cơ bản nhất tương ứng với các bước đó được rút ra từ hướng dẫn của WHO về các biện pháp phòng dịch Covid-19 chung. Những điều này đã được điều chỉnh sao cho phù hợp nhất với tình hình hiện tại, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà tổ chức có thể áp dụng vào từng bối cảnh cụ thể trong tình hình mới này.
 1. Đánh giá rủi ro: Đánh giá các đặc điểm chính của sự kiện để định lượng các rủi ro cơ bản
 • Các đặc điểm của sự kiện về mặt quy mô và thời gian: số lượng người, vị trí diễn ra (trong nhà hoặc ngoài trời), mật độ người, cơ sở hạ tầng...

 • Số lượng và đặc điểm người tham gia: tuổi, tình trạng sức khỏe, quốc tịch/quê quán, tình trạng tiêm chủng…

 • Sự tương tác giữa những người tham gia sự kiện.

 • Bối cảnh tình hình chung của khu vực diễn ra sự kiện:

  • Mức độ dịch bệnh tại địa phương và khu vực

  • Các quy định, biện pháp phòng dịch hiện có

  • Năng lực của cơ quan y tế và các tổ chức giám sát, hỗ trợ tại địa phương

 1. Giảm thiểu rủi ro: Các biện pháp phòng ngừa để giảm khả năng lây truyền dịch bệnh trong sự kiện:

   2.1. Giai đoạn lập kế hoạch:
 • Thông suốt thông tin: Đảm bảo các bên liên quan trong sự kiện đều nắm được các quy định về phòng chống dịch bệnh tại địa phương và khu vực

 • Xây dựng sự phối hợp giữa các bên: Thiết lập sự cộng tác giữa người tổ chức và các cơ quan y tế, an ninh và các chuyên gia ứng phó

 • Lên kế hoạch ứng phó sẵn sàng cho mọi tình huống:

  • Đảm bảo sự phù hợp của kế hoạch với các tiêu chuẩn phòng dịch cộng đồng tại địa phương

  • Có kế hoạch ứng phó với các các trường hợp người tham gia được phát hiện dương tính hoặc nghi nhiễm với Covid-19 cũng như đảm bảo khoanh vùng dịch

  • Các biện pháp phổ biến, tuyên truyền hiệu quả cho người tham gia đảm bảo chấp hành các yêu cầu phòng địch

 • Tăng cường nguồn lực bao gồm tài chính (chi phí dự phòng rủi ro…), nhân lực (bao gồm cả nhân viên bổ sung trong trường hợp khẩn cấp), trang thiết bị y tế và các nguồn lực khác (vệ sinh, thông khí cho địa điểm…)

 • Sắp xếp tổ chức sự kiện:

  • Thiết lập các trung tâm hoạt động, điều phối và giám sát việc thực hiện phòng ngừa dịch bệnh cũng như xử lí khi có rủi ro phát sinh

  • Thiếp lập “bong bóng”, cho phép các tương tác trong môi trường đóng, giữa một nhóm xác định để giảm thiểu nguy cơ lây truyền từ bên ngoài

  • Sử dụng các ứng dụng di động để theo dõi lịch trình, truy vết, khai báo cũng như cung cấp các đường dây nóng để người tham gia có thể kết nối trong trường hợp khẩn cấp.

   2.2. Giai đoạn thực hiện:
 • Thay đổi các đặc điểm của sự kiện: Giảm số lượng người, thay đổi địa điểm, bổ sung các trang thiết bị phòng dịch cho địa điểm, thay đổi phương thức tương tác giữa người tham gia…

 • Cải thiện năng lực ứng phó: Tập trung nguồn lực hệ thống y tế, nhân viên tổ chức để có thể ứng phó được với bất kì tình huống nào phát sinh liên quan đến đại dịch.

 • Đối với người tham gia: Yêu cầu người tham gia tuân thủ các quy định 5K mọi lúc, thực hiện sàng lọc trực quan về các dấu hiệu bệnh và đo thân nhiệt ngay tại lối vào, từ chối hoặc xem xét việc áp dụng hạn chế đi lại đối với người tham dự từ các khu vực có mức độ lây nhiễm cao, tư vấn cho những người có nguy cơ mắc bệnh cao (người trên 60 tuổi, có bệnh lí nền) không tham gia hoặc tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu

 • Đối với thời gian sự kiện: Giữ thời lượng của toàn bộ sự kiện ở mức tối thiểu để hạn chế sự tiếp xúc giữa những người tham gia và giảm thiểu thời lượng các hoạt động trong nhà.

 • Giám sát người tham gia trong quá trình diễn ra sự kiện nhằm phát hiện sớm các triệu chứng Covid-19

   2.3. Giai đoạn sau sự kiện:
 • Nếu người tham gia hoặc nhân viên có các triệu chứng tại thời điểm tham gia sự kiện cần liên lạc với các cơ quan chức năng để chia sẻ các thông tin cần thiết (thông tin liên hệ, lịch trình, số người tiếp xúc…)

 • Những người có triệu chứng sau khi tham gia sự kiện hoặc tham gia sự kiện có người dấu hiệu nhiễm bệnh khi trở lại địa phương cần liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để thông báo khả năng tiếp xúc của mình.

 • Thiết lập mối liên hệ chặt chẽ giữa người tổ chức và cơ quan chức năng để sẵn sàng truy vết đối với các trường hợp nhiễm bệnh là kết quả của việc tham gia sự kiện

 1. Truyền thông rủi ro:

 • Chủ động phổ biến mục đích, cơ sở cũng như cách thức của các biện pháp phòng ngừa đang được áp dụng tại các sự kiện đến với người tham gia cũng như chuẩn bị tham gia.
 • Các thông tin cần nêu rõ được bối cảnh chung tình hình dịch bệnh hiện tại, các hành động để ngăn chặn và phòng ngừa, phản bác thông tinh sai lệch một cách chính xác và dễ hiểu nhất
 • Hình thức phổ biến có thể bằng trực quan như âm thanh, hình ảnh trên các nền tảng khác nhau như web, mạng xã hội, TV…
 • Đề cao tính chủ động của mọi người và khuyến khích các cá nhân có trách nhiệm hơn để tuân thủ vì sức khỏe cộng đồng.

Xem chi tiết Kiến nghị (bằng tiếng Anh) của WHO tại đây.