Khuyến nghị giải pháp hỗ trợ DNNVV tiếp cận nguồn vốn hậu COVID-19

29/04/2022 | Kế hoạch phục hồi

Khuyến nghị giải pháp hỗ trợ DNNVV tiếp cận nguồn vốn hậu COVID-19
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm số lượng lớn trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP, nhưng cũng là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trước dịch bệnh Covid-19. Do đó, DNNVV rất cần sự trợ giúp nhằm nhanh chóng trở lại trạng thái “bình thường mới”, xây dựng kế hoạch vừa chống dịch, vừa yên tâm sản xuất, kinh doanh.

1. Thực trạng DNNVV khi tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ

Nhu cầu tín dụng của DNNVV hậu COVID-19 đã gia tăng đáng kể. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm ngày 21/3, tổng phương tiện thanh toán tăng 2,49% so với cuối năm 2021, cùng thời điểm, huy động vốn của các tổ chức tín dụng đã tăng 2,15%.

Ngân hàng vẫn luôn là kênh dẫn vốn truyền thống của các doanh nghiệp tại Việt Nam và thường cho vay dựa trên tài sản đảm bảo hoặc tín chấp. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp có thể vay vốn dựa trên tín chấp. Còn về mặt tài sản đảm bảo thì cũng rất hạn chế đối với doanh nghiệp.

Một trong những hỗ trợ khác của ngân hàng đó là giảm lãi trên vốn lưu động và lãi cho món trung và dài hạn cho đầu tư máy móc thiết bị, nhưng giảm không đáng kể. Bởi vì doanh nghiệp sản xuất đã được tiếp cận gói ưu đãi nhất rồi, nên nếu được giảm thì chỉ được giảm một ít nữa so với dịp đại dịch COVID xảy ra.

2. Giải pháp tăng tiếp cận tín dụng cho DNNVV

Các tổ chức ngân hàng ngân hàng nhà nước có thể hỗ trợ nguồn vốn vay phù hợp cho doanh nghiệp, giúp đẩy mạnh đầu tư, không chỉ để nâng cấp nhà máy, tăng năng suất mà còn đáp ứng nhu cầu lớn của các khách hàng hiện có.

Bên cạnh các chính sách về lãi vay, thời hạn vay, thì việc nghiên cứu đưa ra các gói tín dụng phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp cũng là một giải pháp quan trọng để có thể tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn của doanh nghiệp ở thời điểm này.

Về phía doanh nghiệp, nên chủ động tiếp cận với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng trong hai năm. Một kênh tiếp cận vốn đáng chú ý hiện nay nữa là cho thuê tài chính, đây là một loại nguồn vốn rất tích cực vì thủ tục đơn giản, không cần tài sản thế chấp.

Khuyến nghị cần có chính sách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có điều kiện tài chính chưa được tốt để tiếp cận vốn trên thị trường. Khi họ không thể tiếp cận được vốn ngân hàng, thì vẫn cần có cửa khác để cho họ huy động được vốn. Do đó, cần tiếp tục thực hiện các giải pháp, chính sách nhằm phát triển cân bằng, hài hòa và đồng bộ thị trường tiền tệ với thị trường vốn (đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp), để thị trường vốn từng bước tiếp quản và thay thế kênh tín dụng trung, dài hạn.