Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

23/03/2022

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo Điều 22 của Nghị...
Cân nhắc việc thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Cân nhắc việc thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

23/03/2022

Trả lời Công văn số 14600/BTC-CST của Bộ Tài chính đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ...
Doanh nghiệp bị xử lý như thế nào nếu nợ lương NLĐ?

Doanh nghiệp bị xử lý như thế nào nếu nợ lương NLĐ?

22/03/2022

Đại dịch COVID-19 đã có ảnh hưởng không nhỏ đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là gây khó khăn về mặt tài chính cho doanh nghiệp. Trong nhiều trường...
Những lưu ý về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DN chế xuất

Những lưu ý về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DN chế xuất

21/03/2022

Doanh nghiệp chế xuất (DNCX) cần đáp ứng quy định về diện tích tối thiểu, quy cách hàng rào cứng, quản lý đối với chi nhánh... Vấn đề này được quy...
Giải bài toán vốn đâu để doanh nghiệp du lịch hồi phục?

Giải bài toán vốn đâu để doanh nghiệp du lịch hồi phục?

21/03/2022

Trong suốt hai năm vừa qua, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã khiến ngành du lịch Việt Nam gần như bị "đóng băng". Nếu không có sự đồng hành của các...
TP. Hồ Chí Minh: Những điểm mới cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2021

TP. Hồ Chí Minh: Những điểm mới cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2021

18/03/2022

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đang hoàn thiện khâu chuẩn bị để triển khai công tác hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2021, thực hiện nghĩa vụ thuế với...
Vietcombank: Tiên phong cung cấp giải pháp tổng thể về ngân hàng số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vietcombank: Tiên phong cung cấp giải pháp tổng thể về ngân hàng số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

17/03/2022

Trong năm 2020, 2021 và những tháng đầu năm 2022, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh...
Tăng trưởng sản xuất bằng “nhà máy thông minh”

Tăng trưởng sản xuất bằng “nhà máy thông minh”

17/03/2022

Theo một khảo sát mà VCCI đã thực hiện về thực trạng Chuyển đổi số của doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 cho thấy, 3/4 các doanh nghiệp khảo sát đã quan tâm...
Kết nối, chia sẻ thông tin thị trường lao động

Kết nối, chia sẻ thông tin thị trường lao động

16/03/2022

Hệ thống thông tin thị trường lao động được kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cổng Dịch...