Khuyến nghị của WHO về cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với các hoạt động tập trung đông người trong tình hình mới

Khuyến nghị của WHO về cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với các hoạt động tập trung đông người trong tình hình mới

13/11/2021

Với mục đích cung cấp hướng dẫn cho các nhà tổ chức có tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người về việc đưa ra các quyết định liên...
Khuyến nghị về kế hoạch đánh giá rủi ro COVID-19 trong môi trường làm việc

Khuyến nghị về kế hoạch đánh giá rủi ro COVID-19 trong môi trường làm việc

12/11/2021

Khuyến nghị về kế hoạch đánh giá rủi ro COVID-19 trong môi trường làm việc (Theo Khuyến nghị của WHO (update 64) và Công văn 6666/BYT-MT của Bộ Y tế về việc hướng...
Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công công trình đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công công trình đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

10/11/2021

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Về hoạt động thi công xây dựng công trình đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 (Kèm theo Văn...
[INFOGRAPHIC] Hướng dẫn tạm thời đối với doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

[INFOGRAPHIC] Hướng dẫn tạm thời đối với doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

09/11/2021

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Đối với Doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình t hí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam theo Hướng dẫn số 4122/HD-BVHTTDL của Bộ...
[INFOGRAPHIC] Khuyến nghị kế hoạch đưa người lao động quay trở lại làm việc hậu Covid-19

[INFOGRAPHIC] Khuyến nghị kế hoạch đưa người lao động quay trở lại làm việc hậu Covid-19

29/10/2021

Sau khi đại dịch Covid-19 dần qua đỉnh điểm, việc ứng phó với hậu quả đại dịch để thích ứng và "chung sống" an toàn, hiệu quả đi đôi với việc phát triển...
Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn COVID-19

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn COVID-19

20/10/2021

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (Ban hành kèm theo Quyết định số...
Hướng dẫn tạm thời về việc thực hiện hoạt động du lịch nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hướng dẫn tạm thời về việc thực hiện hoạt động du lịch nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

18/10/2021

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Về việc thực hiện hoạt động du lịch nhằm đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (Hướng dẫn số...
Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

16/10/2021

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an...
Xử lý khiếu nại của khách hàng thời kỳ covid-19

Xử lý khiếu nại của khách hàng thời kỳ covid-19

25/09/2021

Trong thời gian này, doanh nghiệp có thể nhận nhiều khiếu nại từ khách hàng hơn bao giờ hết. Vì vậy, chuẩn bị một quy trình xử lý khiếu nại sẽ giúp...