Duy trì mối quan hệ với khách hàng trong thời kỳ Covid-19

Duy trì mối quan hệ với khách hàng trong thời kỳ Covid-19

25/09/2021

Một số khuyến nghị giúp doanh nghiệp duy trì mối quan hệ với khách hàng trong thời kỳ Covid-19
Các biện pháp an toàn nơi làm việc để thích ứng với COVID-19

Các biện pháp an toàn nơi làm việc để thích ứng với COVID-19

25/09/2021

Sau đây là một số khuyến nghị về các biện pháp đảm bảo an toàn tại nơi làm việc dành cho các doanh nghiệp để ứng phó với Covid-19
Bảo đảm an toàn cho người lao động tại nơi làm việc

Bảo đảm an toàn cho người lao động tại nơi làm việc

25/09/2021

Người sử dụng lao động và người lao động cần làm gì để được đảm bảo an toàn nơi làm việc?
Khuyến nghị phương án phục hồi kinh doanh cho doanh nghiệp sau Covid-19

Khuyến nghị phương án phục hồi kinh doanh cho doanh nghiệp sau Covid-19

25/09/2021

Phương án này được khuyến nghị cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau khi phát sinh tình huống khẩn cấp