Chiến lược kinh doanh giữ mối quan hệ với khách hàng | Bài học từ thương hiệu bán lẻ Costco

Chiến lược kinh doanh giữ mối quan hệ với khách hàng | Bài học từ thương hiệu bán lẻ Costco

08/04/2022

Thương hiệu bán lẻ Costco với chiến lược kinh doanh hiệu quả đã giữ chân lượng lớn khách hàng, thu về lợi nhuận cao trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đây...
Chuyển đổi số vào giá trị chuỗi nông sản | Bài học từ nông dân tỉnh Hải Dương

Chuyển đổi số vào giá trị chuỗi nông sản | Bài học từ nông dân tỉnh Hải Dương

31/03/2022

Việc ứng dụng chuyển đổi số vào chuỗi giá trị nông sản sẽ làm thay đổi nhận thức của người sản xuất, đồng thời là bước đột phá để nâng giá...
Trẻ hóa nhân lực với các doanh nghiệp bảo hiểm | Bài học từ Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam

Trẻ hóa nhân lực với các doanh nghiệp bảo hiểm | Bài học từ Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam

01/03/2022

Một trong những yếu tố được nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành bảo hiểm chú trọng là bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực. Chẳng hạn, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân...
Tái cấu trúc để duy trì lợi nhuận - Kinh nghiệm từ việc phục hồi thành công của Thế Giới Di Động

Tái cấu trúc để duy trì lợi nhuận - Kinh nghiệm từ việc phục hồi thành công của Thế Giới Di Động

14/12/2021

Bên cạnh những khó khăn, cản trở có thể nhìn thấy rõ, Covid-19 cũng giúp nhiều doanh nghiệp nhìn ra những cơ hội mới trong kinh doanh. Điển hình có thể...
Ngành bán lẻ tìm cách thích ứng trong tình hình mới - Bài học từ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh TP. Biên Hòa (Đồng Nai)

Ngành bán lẻ tìm cách thích ứng trong tình hình mới - Bài học từ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh TP. Biên Hòa (Đồng Nai)

10/12/2021

Ngành bán lẻ, dịch vụ giữ vai trò quan trọng trong thị trường nội địa. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trongngành bán lẻ,...
Dành cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đưa người lao động ra nước ngoài làm việc

Dành cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đưa người lao động ra nước ngoài làm việc

25/09/2021

Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở cả trong nước và thế giới, một số thị trường truyền thống dừng tiếp nhận lao động Việt Nam. Trước tình hình đó, nhiều...