Nghiên cứu tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng theo lộ trình

25/04/2022 | Tiêu điểm

Nghiên cứu tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng theo lộ trình
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Quyết định 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Đối với giải pháp cải cách thuế giá trị gia tăng, Chiến lược đặt ra một số nhiệm vụ như:

  • Mở rộng cơ sở thuế thông qua giảm nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng và nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%;
  • Tiến tới cơ bản áp dụng một mức thuế suất;
  • Nghiên cứu tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng theo lộ trình;
  • Rà soát điều chỉnh ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp khấu trừ cho phù hợp với thực tế;
  • Nghiên cứu áp dụng thống nhất phương pháp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với người nộp thuế có doanh thu dưới ngưỡng hoặc không đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ;
  • Hoàn thiện các quy định liên quan đến thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu; Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về khấu trừ thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng đơn giản, minh bạch và đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, Chiến lược này còn có một số nội dung khác đáng chú ý như: Xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng thuế đối với thuốc lá, bia, rượu để hạn chế sản xuất, tiêu dùng; Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; Nghiên cứu bổ sung thu thuế đối với nhà nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà, đất...