Nội dung chi xúc tiến, quảng bá du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

28/02/2022 | Tiêu điểm

Nội dung chi xúc tiến, quảng bá du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Ngày 22/02/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 12/2022/TT-BTC về hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ và phát triển du lịch.

Theo đó, nội dung chi xúc tiến, quảng bá du lịch từ ngân sách nhà nước gồm:

  • Tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam.
  • Phát triển marketing điện tử phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch.
  • Tổ chức sản xuất ấn phẩm, vật phẩm phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch.
  • Xây dựng, phát triển, truyền thông thương hiệu du lịch Việt Nam.

Trong đó, nội dung chi tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam như sau:

  • Chi tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài.
  • Chi tham dự hội chợ du lịch quốc tế ở nước ngoài.
  • Chi phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch liên quốc gia, khu vực và quốc tế.
  • Chi quảng bá du lịch Việt Nam trên các phương tiện quảng cáo, truyền thông, tại các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội, ngoại giao quan trọng của Việt Nam;…
  • Chi tổ chức khảo sát sản phẩm du lịch, điểm đến Việt Nam cho các hàng lữ hành, vận chuyển du lịch, báo chí,… tìm hiểu thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về thương hiệu du lịch Việt Nam.
  • Chi tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch liên vùng, liên địa phương ở trong nước.

Theo Điều 3 Thông tư 12/2022/TT-BTC. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 09 tháng 04 năm 2022.