Sẽ ban hành Nghị định lương tối thiểu vùng 2022 trong tháng 5

10/05/2022 | Tiêu điểm

Sẽ ban hành Nghị định lương tối thiểu vùng 2022 trong tháng 5

Ngày 03/05/2022, Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP, theo đó, yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về mức lương tối thiểu vùng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong tháng 5/2022.

Khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong tháng 5 năm 2022.

Trước đó, Hội đồng Tiền lương quốc gia chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022 với mức 6% để trình lên Chính phủ xem xét, quyết định.

Với mức đề xuất này thì mức lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022 như sau:

  • - Mức 4.680.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
  • - Mức 4.160.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
  • - Mức 3.640.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
  • - Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Hiện hành, theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng với vùng I là 4.420.000 đồng/tháng; vùng II là 3.920.000 đồng/tháng; vùng III là 3.430.000 đồng/tháng và vùng IV là 3.070.000 đồng/tháng.

Như vậy, dự kiến từ ngày 01/7/2022 mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng tùy vùng.

Đồng thời, việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động cũng được Chính phủ yêu cầu Bộ này triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân cũng như người lao động.

Không chỉ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tại Nghị quyết 63 này, Chính phủ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ Luật Đất đai sửa đổi để báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội ngay sau khi Hội nghị Trung ương 5 thông qua Nghị quyết về đất đai.

Bên cạnh đó, các văn bản khác liên quan đến lĩnh vực đất đai như Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, Bộ này cũng phải khẩn trương hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung nhằm quản lý đất đai một cách chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý việc sử dụng đất sai mục đích, chuyển mục đích trái luật, trình Chính phủ trong tháng 5/2022.