Từ tháng 3/2022: Công đoàn dừng hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi Covid-19

Từ tháng 3/2022: Công đoàn dừng hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi Covid-19

02/03/2022

Ngày 01/3/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ về việc dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc hỗ trợ cho...
Các địa phương chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch

Các địa phương chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch

01/03/2022

Ngày 25/02/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn 597/BVHTTDL-TCDL về công tác chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch.
Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô điện chạy pin từ 01/03/2022

Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô điện chạy pin từ 01/03/2022

01/03/2022

Quốc hội đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật...
Nội dung chi xúc tiến, quảng bá du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Nội dung chi xúc tiến, quảng bá du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

28/02/2022

Ngày 22/02/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 12/2022/TT-BTC về hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ...
Xây dựng nghị định về gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp khôi phục kinh doanh

Xây dựng nghị định về gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp khôi phục kinh doanh

28/02/2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Nghị định việc thực thi gói cấp bù lãi suất 2% cụ thể hóa Nghị quyết 43/2022/QH15. Mục tiêu của nghị định...
Xử lý thuế suất VAT đối với hàng tồn kho thế nào?

Xử lý thuế suất VAT đối với hàng tồn kho thế nào?

28/02/2022

Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT hay VAT) mặc dù đã áp dụng từ ngày 01/02/2022 nhưng hiện nay, nhiều doanh nghiệp, người bán hàng vẫn đang gặp...
Chi tổ chức các cuộc thi trong nước tìm hiểu, sáng kiến về xúc tiến, quảng bá du lịch do Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tổ chức

Chi tổ chức các cuộc thi trong nước tìm hiểu, sáng kiến về xúc tiến, quảng bá du lịch do Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tổ chức

25/02/2022

Ngày 22 tháng 02 năm 2022, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 12/2022/TT-BTC về hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện...