Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030

Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030

06/06/2022

Ngày 02/06/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 667/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030.
Trách nhiệm báo cáo tình hình thay đổi lao động từ ngày 15/7/2022

Trách nhiệm báo cáo tình hình thay đổi lao động từ ngày 15/7/2022

06/06/2022

Ngày 28/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định quản lý về khu công nghiệp và khu kinh tế. Trong đó, Nghị định đã sửa đổi...
Áp dụng quy tắc cụ thể mặt hàng theo Hiệp định VKFTA từ 01/08/2022

Áp dụng quy tắc cụ thể mặt hàng theo Hiệp định VKFTA từ 01/08/2022

06/06/2022

Ngày 22 tháng 12 năm 2021 trong khuôn khổ Kỳ họp lần 5 của Ủy ban Hỗn hợp thực thi VKFTA tại Xơ-un, Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ...
Đề xuất cộng thêm hệ số khi tính lương tối thiểu giờ

Đề xuất cộng thêm hệ số khi tính lương tối thiểu giờ

03/06/2022

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, xem xét tính mức lương tối thiểu giờ có cộng thêm hệ số bổ sung để bảo vệ người lao động làm việc theo giờ....
Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

03/06/2022

Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN về hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh...
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra mắt Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra mắt Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

02/06/2022

Cục Phát triển doanh nghiệp (AED - Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã ra mắt Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu, tìm kiếm thông tin về cơ...
Hà Nội: 6 giải pháp để nâng chỉ số phát triển công nghiệp hỗ trợ

Hà Nội: 6 giải pháp để nâng chỉ số phát triển công nghiệp hỗ trợ

02/06/2022

Trong năm 2022, TP. Hà Nội đề ra 6 giải pháp để phát triển công nghiệp hỗ trợ, hướng đến mục tiêu chỉ số phát triển công nghiệp hỗ trợ tăng trên 11%.
Từ 15/07/2022, người lao động được phép tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp

Từ 15/07/2022, người lao động được phép tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp

02/06/2022

Ngày 28/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2022/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Trong đó, Nghị định có quy định về việc cho...
Từ 01/06/2022: Thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Từ 01/06/2022: Thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

01/06/2022

Trên cơ sở xem xét 12 tuyến cao tốc đang thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ và thống nhất với Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính...