Gói hỗ trợ 350 nghìn tỷ đồng: Doanh nghiệp đón chờ để phục hồi

Gói hỗ trợ 350 nghìn tỷ đồng: Doanh nghiệp đón chờ để phục hồi

23/02/2022

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc...
Lưu ý về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử từ năm 2022 | Doanh nghiệp cần chú ý những gì?

Lưu ý về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử từ năm 2022 | Doanh nghiệp cần chú ý những gì?

21/02/2022

Từ ngày 08/03/2022,Thông tư số 01/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website...
Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan về việc giảm thuế VAT

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan về việc giảm thuế VAT

21/02/2022

Ngày 18/02/2022, Tổng cục Hải quan đã có Công văn hỏa tốc số 521/TCHQ-TXNK thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết...
Doanh nghiệp vận tải giảm thuế do ảnh hưởng dịch COVID-19 thế nào?

Doanh nghiệp vận tải giảm thuế do ảnh hưởng dịch COVID-19 thế nào?

18/02/2022

Đối với hoạt động vận tải của doanh nghiệp (không phân biệt có phương tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện) thuộc Phụ lục I quy định danh mục hàng...
Chính thức mở cửa du lịch trong điều kiện mới từ 15/3/2022

Chính thức mở cửa du lịch trong điều kiện mới từ 15/3/2022

17/02/2022

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 16/02/2022 kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp bàn về phương án mở cửa lại hoạt...
Quy định mới về tiền lương có lợi cho người lao động

Quy định mới về tiền lương có lợi cho người lao động

16/02/2022

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định nhiều mức phạt mới đối với các vi phạm liên quan đến tiền lương của người sử dụng lao động (sau...
Chính thức bãi bỏ quy định vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Chính thức bãi bỏ quy định vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

16/02/2022

Trước đây, Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tối thiểu 20 tỷ đồng và căn cứ để xác định mức vốn pháp...