Chậm nhất ngày 30/09/2022 để nộp Giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Chậm nhất ngày 30/09/2022 để nộp Giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

31/05/2022

Ngày 28/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân...
Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

31/05/2022

Tại dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Bộ Khoa học và...
Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

31/05/2022

Ngày 30/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tại các Ngân hàng Chính sách xã hội,...
Mức ưu đãi gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất

Mức ưu đãi gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất

30/05/2022

Ngày 28/5/2022, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu...
Các đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất 2022

Các đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất 2022

30/05/2022

Ngày 28/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền...
Hà Nội sửa đổi, bổ sung quy định về thu hồi, giao và cho thuê đất

Hà Nội sửa đổi, bổ sung quy định về thu hồi, giao và cho thuê đất

30/05/2022

Ngày 25/5/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 22/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết...
Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

30/05/2022

Ngày 28/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và...
Phát động Chương trình CSI 2022

Phát động Chương trình CSI 2022

27/05/2022

Ngày 26/05/2022, Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022 (CSI 2022) đã chính thức được phát động.
Phát động Chương trình CSI 2022

Phát động Chương trình CSI 2022

27/05/2022

Ngày 26/05/2022, Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022 (CSI 2022) đã chính thức được phát động.