Doanh nghiệp chưa “mặn mà” nhận hỗ trợ đào tạo nghề từ gói 26.000 tỷ

Doanh nghiệp chưa “mặn mà” nhận hỗ trợ đào tạo nghề từ gói 26.000 tỷ

19/04/2022

Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, duy trì việc làm cho người lao động theo gói 26.000 tỷ đồng sẽ hết hạn vào cuối tháng 6/2022, nhưng...
Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

19/04/2022

Ngày 31/03/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm...
Bộ Tài chính đề xuất giảm 3.500 tỷ đồng tiền thuê đất, thuê mặt nước

Bộ Tài chính đề xuất giảm 3.500 tỷ đồng tiền thuê đất, thuê mặt nước

18/04/2022

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối...
Kéo dài thời gian xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14

Kéo dài thời gian xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14

18/04/2022

Tại phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ...
Từ 21/05/2022, hàng loạt quy định mới về đăng ký xe cơ giới đường bộ

Từ 21/05/2022, hàng loạt quy định mới về đăng ký xe cơ giới đường bộ

18/04/2022

Ngày 06/04/2022, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về trình cấp, thu hồi đăng ký,...
Thay đổi hồ sơ xin cấp Giấy phép bưu chính từ 01/6/2022

Thay đổi hồ sơ xin cấp Giấy phép bưu chính từ 01/6/2022

18/04/2022

Ngày 12/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu...
Thông tin cần biết về "Hộ chiếu vaccine” (Triển khai trên cả nước từ 15/4/2022)

Thông tin cần biết về "Hộ chiếu vaccine” (Triển khai trên cả nước từ 15/4/2022)

15/04/2022

Từ ngày 15/4/2022, người dân trên cả nước đã tiêm chủng, khai báo chính xác thông tin và được cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu, xác thực...
Từ 15/04, thực hiện điều tra doanh nghiệp năm 2022

Từ 15/04, thực hiện điều tra doanh nghiệp năm 2022

15/04/2022

Từ 15/04 đến 20/05/2022, Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2022 nhằm thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm phục vụ công...
Thống nhất mức đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng năm 2022 từ 01/07/2022

Thống nhất mức đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng năm 2022 từ 01/07/2022

15/04/2022

Sau 2 Phiên đàm phán trong cùng tháng 3 và 4 của Hội đồng tiền lương quốc gia, mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2022 đã được thống nhất mức 6%...