TP. HCM hướng dẫn xác nhận danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ

09/05/2022 | Tiêu điểm

TP. HCM hướng dẫn xác nhận danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ

Ngày 29/04/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. HCM đã có Công văn số 2219/BHXH-QLT hướng dẫn xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022.

Cụ thể, BHXH Thành phố đã đưa ra hướng dẫn như sau:

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 02, Mẫu số 03, chuyên quản thu thực hiện đối chiếu Mẫu số 02, Mẫu số 03 với dữ liệu Danh sách người lao động tham gia BHXH đang quản lý, trong đó:

  • Trường hợp các mẫu này trùng khớp với dữ liệu thu: Trình lãnh đạo phụ trách ký, đóng dấu xác nhận để chuyển trả cho đơn vị, lưu lại 01 bản sao để đối chiếu, báo cáo, đính kèm vào phần mềm TNHS.
  • Trường hợp không khớp đúng so với dữ liệu: Lập Phiếu hướng dẫn ghi rõ nội dung đề nghị bổ sung, điều chỉnh hoặc từ chối xác nhận gửi trả hồ sơ cho đơn vị để hoàn chỉnh, nộp lại kịp thời theo đúng quy định.

Lưu ý: Đối với Mẫu số 02 xác nhận hàng tháng hoặc gộp 02 tháng hoặc 03 tháng 02.

Đối với người lao động làm việc từ 02 hợp đồng lao động trở lên: Xác nhận Mẫu số 02, Mẫu số 03 tại đơn vị tham gia BHXH bắt buộc đầu tiên.

Mỗi người lao động chỉ được hỗ trợ 01 lần trong 01 tháng và không quá 03 tháng.

Lưu ý: Không xác nhận đang tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động đang nghỉ không lương, nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tạm hoãn hợpđồng lao động.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022. Sau thời gian trên không tiếp nhận hồ sơ xác nhận Mẫu số 02 và Mẫu số 03.

Ngoài ra, BHXH Thành phố cũng nêu rõ, trong thời gian chưa có thủ tục nộp hồ sơ điện tử, dịch vụ công thì thực hiện tiếp nhận Mẫu số 02, Mẫu số 03 qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH.