TP.HCM thu phí hạ tầng cảng biển từ ngày 01/4/2022

31/03/2022 | Tiêu điểm

TP.HCM thu phí hạ tầng cảng biển từ ngày 01/4/2022
Ngày 15/02/2022, UBND TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra thông báo 21/TB-UBND về triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên môi trường thật - không thu phí. Theo đó, từ ngày 01/4/2022, TP.Hồ Chí Minh bắt đầu thu phí hạ tầng cảng biển sau khoảng thời gian hoãn thu để hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi COVID-19

  1. Đối tượng nộp phí hạ tầng cảng biển

  Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập - tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh.

  Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm tổ chức cá nhân mở tờ khai hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh và ngoài thành phố Hồ Chí Minh)

  Trường hợp miễn thu phí: Miễn thu phí đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

  2. Mức thu phí hạ tầng cảng biển

  Đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu:

  • 2.200.000 đồng/cont với container 20ft
  • 4.400.400 đồng/cont với container 40ft
  • 50.000 đồng/tấn hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container

  Đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai ngoài TP.HCM:

  • 500.000 đồng/cont với container 20ft
  • 1.000.000 đồng/cont với container 40ft
  • 30.000 đồng/tấn hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container

  Đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai tại TP.HCM:

  • 250.000 đồng/cont với container 20ft
  • 500.000 đồng/cont với container 40ft
  • 15.000 đồng/tấn hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container