Từ 01/06/2022: Thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

01/06/2022 | Tiêu điểm

Từ 01/06/2022: Thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Trên cơ sở xem xét 12 tuyến cao tốc đang thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ và thống nhất với Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao Thông vận tải) đề xuất lựa chọn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng triển khai thí điểm áp dụng hoàn toàn hình thức thu phí điện tử không dừng trên toàn tuyến, bắt đầu từ ngày 01/06/2022.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị này vừa báo cáo Bộ GTVT đề xuất lựa chọn tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng. Điều này đồng nghĩa là trên cao tốc chỉ cho phép phương tiện có đủ điều kiện tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng được phép lưu thông.

Về cơ sở pháp lý triển khai thí điểm, Tổng cục Đường bộ cho biết, Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc duy trì mỗi trạm thu phí có 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều lưu thông, thời điểm chuyển làn hỗn hợp sang thu phí điện tử không dừng và thực hiện thu phí toàn bộ theo hình thức điện tử không dừng. "Căn cứ vào Quyết định 19/2020 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, Bộ GTVT có đủ thẩm quyền quyết định việc chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc được lựa chọn.

Tổng cục Đường bộ kiến nghị Bộ GTVT ban hành quyết định thí điểm trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng trước ngày 30/4/2022", Tổng cục Đường bộ cho hay. Bên cạnh đó, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng là tuyến cao tốc do Bộ GTVT quản lý, có tuyến Quốc lộ 5 chạy song hành và cũng do VIDIFI quản lý thu phí. Sau khi phương án này được Bộ GTVT chấp thuận, Tổng cục Đường bộ sẽ triển khai tuyên truyền đến người dân, chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải trong thời gian 4 tháng (từ 1/1 đến 30/4/2022).

Đồng thời, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ bố trí các điểm dán thẻ cho chủ phương tiện tại đầu vào các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng trong thời gian tuyên truyền và trong 3 tháng đầu thực hiện thí điểm.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông rà soát, hoàn thiện tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đảm bảo triển khai thí điểm. Đồng thời, lên phương án chi tiết triển khai thí điểm, dự kiến các tình huống có thể xảy ra và phương án xử lý.

Thí điểm thu phí đường bộ không dừng đối với 100% phương tiện trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kể từ ngày 01/06/2022.