Từ 15/07/2022, người lao động được phép tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp

02/06/2022 | Tiêu điểm

Từ 15/07/2022, người lao động được phép tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp
Ngày 28/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2022/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Trong đó, Nghị định có quy định về việc cho phép người lao động được tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp.

  Theo đó, tại điều 25, Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về lưu trú, tạm trú trong khu công nghiệp, cụ thể như sau:

  Chuyên gia, người lao động được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện theo quy định sau đây:
  • Đối với chuyên gia, người lao động là người Việt Nam thì thực hiện tạm trú, lưu trú theo quy định của pháp luật về cư trú;
  • Đối với chuyên gia, người lao dộng là người nước ngoài thì thực hiện tạm trú theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
  Cơ sở lưu trú đáp ứng các điều kiện sau đây:
  • Được xây dựng tại phần diện tích đất dịch vụ của khu công nghiệp;
  • Bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan;
  • Bảo đảm an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
  Trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh, biểu tình, bạo loạn hoặc các trường hợp khẩn cấp khác, chuyên gia, người lao động được phép lưu trú ở doanh nghiệp, ở lại doanh nghiệp tại khu công nghiệp theo quy định sau đây:
  • Đối với chuyên gia, người lao động là người Việt Nam được phép lưu trú ở doanh nghiệp tại khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về cư trú;
  • Đối với chuyên gia, người lao động là người nước ngoài được phép ở lại doanh nghiệp tại khu công nghiệp trong thời gian ít hơn 30 ngày và phải thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
  Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2022.