Từ 15h ngày 11/05/2022, giá xăng tăng lên sát 30.000 đồng/lít

12/05/2022 | Tiêu điểm

Từ 15h ngày 11/05/2022, giá xăng tăng lên sát 30.000 đồng/lít
Ngày 11/05/2022, Bộ Công thương đã ban hành Công văn số 2531/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, từ 15h ngày 11/05/2022, giá xăng dầu tăng sát 30.000 đồng/lít.

  Cụ thể, sau khi thực hiện điều chỉnh mức trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường sau 15h ngày 11/5/2022 được quy định như sau:

  • Xăng E5RON92: không cao hơn 28.959 đồng/lít (tăng 1.491 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);
  • Xăng RON95-III: không cao hơn 29.988 đồng/lít (tăng 1.554 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);
  • Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 26.650 đồng/lít (tăng 1.120 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);
  • Dầu hỏa: không cao hơn 25.168 đồng/lít (tăng 1.340 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);
  • Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 21.560 đồng/kg (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành).

  Bộ Công Thương quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu:

  • Xăng E5RON92: 100 đồng/lít;
  • Xăng RON95: 100 đồng/lít;
  • Dầu điêzen: 100 đồng/lít;
  • Dầu hỏa: 0 đồng/lít;
  • Dầu madút: 0 đồng/kg.

  Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Thực hiện chi Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 33 đồng/kg, các mặt hàng xăng dầu khác không chi.