Từ 27/04/2022: Bổ sung cửa khẩu quốc tế cho phép xuất nhập cảnh bằng thị thực điện tử

29/04/2022 | Tiêu điểm

Từ 27/04/2022: Bổ sung cửa khẩu quốc tế cho phép xuất nhập cảnh bằng thị thực điện tử
Ngày 27/04/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 60/NĐ-CP về việc bổ sung các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài xuất nhập cảnh bằng thị thực điện tử.

Chính phủ quyết định bổ sung cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vào danh sách các cửa khẩu quốc tế đường không cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử được nêu tại mục I Điều 2 Nghị quyết số 79/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Theo đó, có 08 cửa khẩu hàng không cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử gồm:

  • Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài;
  • Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất;
  • Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh;
  • Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng;
  • Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cát Bi;
  • Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ;
  • Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc;
  • Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Việc bổ sung cửa khẩu quốc tế Vân Đồn cho phép người nước ngoài xuất nhập cảnh bằng thị thực điện tử có hiệu lực từ ngày 27/04/2022.