Việt Nam tạm dừng khai báo y tế tại tất cả các cửa khẩu từ hôm nay

28/04/2022 | Tiêu điểm

Việt Nam tạm dừng khai báo y tế tại tất cả các cửa khẩu từ hôm nay
Ngày 26/4/2022, Bộ Y tế đã có Công văn 2118/BYT-DP về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu.

Theo Công văn, thời gian gần đây dịch Covid-19 đã có xu hướng giảm cả số ca mắc và tử vong trên toàn cầu. Tại Việt Nam dịch bệnh đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cao.

Căn cứ tình hình dịch Covid-19 và Nghị định số 89/2018/NĐ-CP, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 00 giờ 00 phút ngày 27/4/2022.

Các tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì giám sát khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định tại Nghị định 89/2018, chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời.