Yêu cầu với hành khách, lái xe khi tham gia giao thông ở vùng dịch

25/03/2022 | Tiêu điểm

Yêu cầu với hành khách, lái xe khi tham gia giao thông ở vùng dịch
Ngày 22/3/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 359/QĐ-BGTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 03 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Theo Hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, hoạt động vận tải đường bộ, vận tải đường thủy nội địa, hàng hải trên địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế và Y tế địa phương.

Cụ thể, người điều khiển phương tiện (lái xe, phụ xe, nhân viên bốc xếp đi theo xe; lái tàu, thủy thủ, nhân viên bốc xếp đi theo tàu), hành khách tham gia giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;
  • Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 và Bộ Y tế;
  • Xét nghiệm y tế, cách ly y tế: Thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế và Y tế địa phương.

Trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch Covid-19 đối các với đối tượng áp dụng tại Hướng dẫn tạm thời này thì thực hiện theo quy định mới.