Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần đẩy nhanh thời gian

VOV.VN - Theo các chuyên gia kinh tế, với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thời gian qua, cần phải rút kinh nghiệm đẩy nhanh thời gian từ chính sách đi vào thực tiễn, nhất là các gói hỗ trợ...

Dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, tình hình sản xuất, kinh doanh. Cùng với những chính sách hỗ trợ của Chính phủ, sự nỗ lực của chính cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Năm 2020, 65% doanh nghiệp bị giảm doanh thu nhưng số doanh nghiệp được thành lập mơi đến tháng 4/2021 vẫn đạt mức kỷ lục so với năm 2020. Tuy nhiên trước đợt bùng phát Covid-19 mới, dự báo phục hồi kinh tế sẽ khó khăn hơn.

Thời gian qua, Chính phủ đã triển khai rất nhiều giải pháp và tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong giai đoạn này, tuy nhiên quá trình thực hiện chính sách còn hạn chế, cần có các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực hơn.

Theo ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Sunhouse, Chính phủ cần có nhiều giải pháp hỗ trợ các nhóm doanh nghiệp khác nhau, những doanh nghiệp nhỏ cần vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh, còn những doanh nghiệp lớn cần được mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để nguồn nhân sự chất lượng cao có thể làm việc lại bình thường.

Thời gian qua, Chính phủ đã triển khai rất nhiều giải pháp và tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong giai đoạn này, tuy nhiên quá trình thực hiện chính sách còn hạn chế, cần có các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực hơn.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thời gian qua, cần phải rút kinh nghiệm đẩy nhanh thời gian từ chính sách đi vào thực tiễn, nhất là các gói hỗ trợ, nếu chính sách không được thực hiện kịp thời thì chi phí doanh nghiệp sẽ bị đội lên rất nhiều từ các chi phí bỏ ra để phòng dịch Covid-19.

Xem thêm.

Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam (VOV)