Có gói hỗ trợ Covid-19 cho người dân, doanh nghiệp mới giải ngân được 0,26%

"Còn chậm", "chưa đạt hiệu quả như mong muốn" là đánh giá của cả Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội về việc triển khai các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021
Trình bày báo cáo thẩm tra về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh khẳng định, triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 "còn chậm, chưa đạt hiệu quả mong muốn".
Ông Thanh dẫn chứng, tỷ lệ giải ngân các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tới nay còn rất thấp.
Cụ thể, tới 27.5, gói hỗ trợ tiền mặt thực hiện được khoảng 13.100 tỉ đồng/35.880 tỉ đồng, tương ứng với 36,5% quy mô gói hỗ trợ.
Gói hỗ trợ người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc thông qua chính sách cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội với quy mô 16.000 tỉ đồng đã giải ngân cho 245 người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc cho 11.276 người lao động với số tiền 41,8 tỉ đồng, tương ứng với 0,26% quy mô gói hỗ trợ.
Gói hỗ trợ thông qua chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với quy mô khoảng 6.500 tỉ đồng đã nhận và giải quyết cho cho 192.503 lao động của 1.846 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số tiền là trên 786 tỉ đồng, tương ứng với 12,1% quy mô gói hỗ trợ.
Ông Thanh đánh giá, các gói hỗ trợ chưa tiếp cận được nhiều nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và khó khăn, đặc biệt là người lao động trong khu vực phi chính thức, công nhân và các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và đè nghị "cần được đánh giá kỹ hơn" trong báo cáo của Chính phủ.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cũng lưu ý, việc tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 được đặt ra rất gấp, Quốc hội đã khẩn trương ban hành Nghị quyết để thực hiện, tuy nhiên, đến nay chưa được báo cáo về tiến độ, kết quả thực hiện.

Sớm sơ kết, báo cáo Quốc hội

Về vấn đề này, báo cáo thẩm tra về tình hình ngân sách 6 tháng đầu năm của Ủy ban Tài chính Ngân sách, do Phó chủ nhiệm Ủy ban Đinh Văn Nhã trình bày, cũng khẳng định việc thực hiện một số chính sách chi ngân sách cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 "chưa đạt kết quả như dự kiến".
Báo Thanh niên