Giải ngân xong 4.300 tỉ đồng trong gói hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng COVID-19

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã hoàn thành 1 chính sách trong gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng là giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xuống 0% cho trên 375.000 doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 (gói 26.000 tỉ đồng), doanh nghiệp áp dụng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 7.2021 đến tháng 6.2022.

Cụ thể, hơn 375.000 doanh nghiệp thụ hưởng chính sách này tương ứng với 11,2 triệu lao động. Số tiền giảm đóng tạm tính khoảng 4.300 tỉ đồng. Như vậy, 1 trong 12 chính sách nằm trong gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết chính sách trên giúp các doanh nghiệp có thêm phương án, điều kiện chủ động khắc phục khó khăn, hỗ trợ người lao động phòng chống dịch COVID-19.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, TP.HCM là địa phương có mức giảm đóng lớn nhất cả nước với trên 101.000 doanh nghiệp, tương ứng hơn 2,3 triệu lao động với tổng số tiền trên 1.000 tỉ đồng. Hà Nội trên 87.000 doanh nghiệp, tương đương 1,4 triệu lao động, kinh phí hơn 640 tỉ đồng.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Ninh... thuộc nhóm được hỗ trợ tương đối lớn.

Xem thêm.

Báo Lao động