[TÀI LIỆU] Đối thoại tháo gỡ khó khăn về chính sách để doanh nghiệp vượt qua Covid-19

Đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu từ cuối tháng 1/2020 đã tác động nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. Trong bối này, Chính phủ, các Bộ ngành và chính quyền địa phương đã nhanh chóng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc tiếp cận và tận dụng hiệu quả các chính sách này vẫn còn là một khó khăn lớn đối với đa phần các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
Đối thoại là diễn đàn trao đổi giữa Bộ, sở ngành và chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận với các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua Covid-19. Qua đó tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc và các tỉnh thành khu vực phía Bắc

1. Đề cương phát biểu Đối thoại Tháo gỡ khó khăn về chính sách để doanh nghiệp vượt qua Covid-19

Ông Hoàng Quang Phòng- Phó Chủ tịch VCCI

Xem tài liệu

2. Bài trình bày "Tác động của dịch bệnh Covid -19 đối với doanh nghiệp Việt Nam- Những phát hiện chính từ điều tra Doanh nghiệp 2020"

Ông Đậu Anh Tuấn- Trưởng Ban Pháp chế, VCCI

Xem tài liệu

3. Báo cáo Thực trạng tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp ảnh hưởng đại dịch Covid - 19

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Báo cáo 03/BC-HHDN

Phụ lục

4. Báo cáo “Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam: Một số phát hiện chính từ điều tra doanh nghiệp năm 2020”

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam- VCCI