[TÀI LIỆU] Lễ Công bố Báo cáo: "Tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam: Một số phát hiện chính từ điều tra

Báo cáo “Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam: Một số phát hiện chính từ điều tra doanh nghiệp năm 2020” được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát hơn 10.000 doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước trong năm vừa qua. Báo cáo nhằm nhận diện tác động của dịch COVID-19 lên hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng ứng phó, chống chịu của các doanh nghiệp đối với đại dịch toàn cầu này. Bên cạnh đó, Báo cáo còn tìm hiểu đánh giá và kỳ vọng của doanh nghiệp về những chính sách của Nhà nước hỗ trợ vượt qua khó khăn do COVID-19.

TÀI LIỆU

BẢN TIẾNG ANH

BẢN TIẾNG VIỆT

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam- VCCI