VCCI: Tốc độ cải thiện môi trường kinh doanh có xu hướng chậm lại

Tốc độ cải thiện môi trường kinh doanh có xu hướng chậm lại so với các năm trước và đang có sự thay đổi của các lĩnh vực tương đối trái ngược nhau.

Theo báo cáo mới nhất của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về cải cách môi trường kinh doanh, các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp vẫn được đang tiếp tục thực hiện, bất chấp bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và giai đoạn này cũng trùng với thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, tốc độ cải thiện môi trường kinh doanh có xu hướng chậm lại so với các năm trước và đang có sự thay đổi của các lĩnh vực tương đối trái ngược nhau. Ví dụ, các lĩnh vực có điểm số thấp như phá sản, bảo vệ nhà đầu tư và xuất nhập khẩu có xu hướng tăng điểm, trong khi các lĩnh vực thường có điểm số cao như thành lập doanh nghiệp, tiếp cận điện năng... lại đang giảm điểm.

Đáng chú ý là vấn đề tài chính doanh nghiệp, trong khi tiếp cận tín dụng năm 2020 được cảm nhận khó khăn hơn so với năm 2019, thì thủ tục thuế lại trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết: "Những vấn đề dễ làm thì chúng ta đều đã làm. Những việc còn lại cần phải làm thì khó khăn hơn rất nhiều".

Môi trường kinh doanh còn nhiều điểm hạn chế cần được cải thiện trong 5 năm tới. Cụ thể như tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng toà án để giải quyết tranh chấp tăng, nhưng có bản án rồi thì tỷ lệ thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự lại giảm. Trong rất nhiều trường hợp, ra bản án dễ hơn so với thi hành bản án đó. Ngoài ra, dù các quy định pháp luật, các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh đã minh bạch hơn, nhưng việc công khai các quy hoạch, kế hoạch, báo cáo của Nhà nước để doanh nghiệp tiếp cận thì lại trở nên khó khăn hơn.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp phản ánh tình trạng các thông tin được công bố rất chung chung, chỉ là các con số tổng, không có ý nghĩa để doanh nghiệp sử dụng. Ông Lộc cũng cho hay, dù đã giảm được sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp Nhà nước, giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhưng còn không ít doanh nghiệp cho rằng, họ vẫn bị đối xử bất bình đẳng hơn so với các doanh nghiệp “sân sau”. Đây cũng là vấn đề đáng lo ngại. "Thực tế, chúng ta đã giảm các điều kiện gia nhập thị trường trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, tạo điều kiện rất tốt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa gia nhập thị trường. Tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực yêu cầu đầu tư lớn, thu hồi vốn kéo dài thì tình trạng rủi ro do biến động chính sách vẫn rất đáng quan ngại, cản trở nhiều doanh nghiệp lớn bỏ tiền đầu tư.

BNews